Gerekçe

    Yozgat Bilim Ve Doğa Kampı-1  Projesi ile çocuklara bilimi değişik boyutlarıyla tanıtarak bilimin sürecini, doğasını, diğer alanlarla ilişkisini doğada ve zevkli etkinlikler yoluyla tanımalarını sağlayacak bir öğrenme ortamı sunarak öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu tür projelerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesinin, öğrencilerin bilime ve bilimin doğasına olan bakış açılarında olumlu yönde gelişmeler sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin temel ve üst düzey bilimsel süreç becerilerini kazanabilmelerine ve hayat boyu araştıran, karşılaştıklarını sorunlara çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmesine katkılar sağlayacağı söylenebilir.

Proje kapsamında ilköğretim 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden 40 öğrencinin katılımcı olarak yer alacakları etkinliklerde Bozok Üniversitesinden 4 akademisyen ve Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezinden 14 öğretmen uzman, eğitmen ve rehber olarak görev yapacaktır. Projenin yürütücülüğünü Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezinden Kimya öğretmeni Ahmet ŞAHAN üstlenmiştir.

Etkinlik çalışmaları bütün öğrenci grupları ile konaklamalı şekilde yürütülecektir. Toplam 8 gün (7 gece konaklama) olarak planlanan etkinliklerde 40 öğrencinin proje katılımcısı olması planlanmaktadır. Doğa ve bilimin iç içe olduğu birçok atölye çalışmalarında öğrenciler Çamlık Milli Parkı Doğa Yürüyüşü ve Spor, Kazankaya Kanyon Gezisi ve Oryantring, Kerkenez Harabeleri ve Roma Hamamı, BİLSEM’de Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Astronomi Eğitimleri ve Konak Sohbetleri etkinliklerine katılacaktır. Proje katılımcısı öğrenciler belirlenirken akademik başarısı yüksek, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilere öncelik verilecektir.

 

Bilimsel süreç becerileri dünya hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiyi düzenli hale getirmek için sahip olunan en güçlü araç olarak tanımlamıştır. Bilim insanları bilimsel süreç becerilerini temel bilimlerde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin öğrenmede aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ve öğrenmenin kalıcılığını artıran temel beceriler olarak ifade etmişlerdir. Diğer bir deyişle, zihinsel gelişimin önemli bir parçası olan bilimsel süreç becerileri, bireyin yaşantısı boyunca kullanacağı mantıksal ve rasyonel düşüncenin genel tanımı olup onlara günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri belirleme ve çözüm yollarını araştırma, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerinin gelişimine olanak verir.

Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik yeniliklerin büyük bir hızla ilerlediği, teknolojinin etkilerinin yaşamın her alanında kendisini hissettirdiği düşünüldüğünde ulusların geleceği açısından bilimsel süreç becerileri kazandırmanın çok önemli olduğu görülmektedir. Proje çalışmasında değişik yaş ve sınıf seviyesinde sosyoekonomik olarak dezavantajlı ortaokul öğrencilerine doğayla iç içe bir ortamda bilimsel süreç becerileri ve farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir. Proje kapsamında çocuklara bilimi değişik boyutlarıyla tanıtarak bilimin sürecini, doğasını, diğer alanlarla ilişkisini zevkli etkinlikler yoluyla tanımalarını sağlayacak bir öğrenme ortamında öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Etkinlik çalışmaları bütün öğrenci grupları ile konaklamalı şekilde yürütülecektir.

Proje çalışmasında birden fazla alanda etkinlikler planlanmıştır. Hedef kitle olarak belirlenen katılımcı grubun bilimsel çalışmalardan yeterince faydalanamadığı göz önünde bulundurularak, doğa olayları (erozyon ve ekolojik su kirliliği ), endüstri devriminin getirdiği yenilikler (robotik ve kodlama atölyeleri, astronomi gözlemleri ), ekonomik değeri olan bitkiler (yabani ve kültür mantarları), Yozgat ili içerisinde bulunan tarihi ve coğrafi kültürel miraslar (çamlık milli parkı, kazankaya kanyonu, kerkenez harabeleri ve roma hamamı), katılımcılarda stratejik düşünme gücünü geliştirme, centilmenlik, sosyalleşme ve rakibe saygı gibi duyguları geliştirmek amacıyla akıl oyunları etkinlikleri (Mangala ve reverse) gibi etkinlikler planlanmıştır. Etkinlikler salt bilgi aktarımı şekline gerçekleştirilmeyip katılımcı grupların yaparak-yaşayarak ve etkileşimli bir şekilde içinde bulunacakları şekilde planlanmıştır. Planlanan her bir etkinliğin yapısına göre katılımcı öğrencilerin en üst düzeyde bilgi birikime sahip olmaları ve bilimsel düşünme becerileri kazanabilmeleri hedeflenmiştir.

Etkinliklerimizden